V Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 24 września 2019 r.

Porządek obrad
V Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
24 września 2019 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Finansowego na rok 2020.
6. Omówienie imprezy na orientację „Harpuś”.
7. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 16.09.2019
Data udostępnienia informacji: 16.09.2019