IV Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 3 września 2019 r.

Porządek obrad
IV Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
3 września 2019 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Ustalenie harmonogramu pracy rady i dyżurów radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu Planu Finansowego na rok 2020.
7. Ustosunkowanie się radnych dzielnicy do pisma w sprawie kursowania autobusu linii 102 (zmiana trasy oraz częstotliwości kursowania).
8. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
9. Wolne  wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2019 10:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik