III Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 4 czerwca 2019 r.

Porządek obrad
III Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
04 czerwiec 2019 r. godz. 17.30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, przy ul. Morskiej 186

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu komisji stałych.
6. Ustalenie harmonogramu pracy rady i dyżurów radnych.
7. Rozmowa na temat zbliżającego się głosowania w Budżecie Obywatelskim.
8. Informację przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

          Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
         Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.05.2019
Data udostępnienia informacji: 22.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2019 12:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.05.2019 10:23 Korekta Ewa Mącik
22.05.2019 10:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik