II Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 7 maja 2019 r.

Porządek obrad
II Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
7 maja 2019 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
                         
I. Otwarcie sesji.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
III. Porządek obrad:
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Stałych i rozmowa na temat prac komisji.
    4. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych, ustalenie czy dyżur ma się odbywać co tydzień czy co dwa tygodnie.
    5. Przyznanie tytułu "pozytywnie wzorowy".
    6. Informacja przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.   
    7. Wolne wnioski i informacje.
    8. Ustalenie terminu następnej sesji.
    9. Zakończenie obrad.
   
          Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
        Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019