XXIV sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 12 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Babie Doły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/129/19 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r poz. 472) zwołuję XXIV sesję Rady Dzielnicy Babie Doły na dzień 12 stycznia 2023 r. (czwartek) na godz. 17:30.
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Babie Doły, w Gdyni przy ul. Zielonej 53 (budynek ZSP nr 6 w Gdyni  - dawna SP nr 28 w Gdyni).                                                            

Porządek obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Babie Doły
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXIV  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.  wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 statutowych środków finansowych dzielnicy Babie Doły;
5.2. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły za rok 2022;
5.3. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Babie Doły za rok 2022;     
6. Informacje Zarządu o jego działalności w okresie między sesjami.
7. Zapytania  i informacje radnych w sprawach bieżących.                                                             
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
 
Adam Gmyrek – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Babie Doły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2023
Data udostępnienia informacji: 05.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2023 08:27 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska