XXIII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 27 sierpnia 2018 r.

XXIII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
Porządek obrad
XXIII sesji Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 1800 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły  - (SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53):
                                                                                    
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy.
3.     Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Dzielnicy.
4.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego  Dzielnicy Babie Doły na rok 2019.
5.     Informacje i zapytania w sprawach bieżących.
6.     Wolne wnioski.
7.     Podanie terminu następnej sesji i harmonogramu dyżurów radnych dzielnicy.
8.     Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 20.08.2018
Data udostępnienia informacji: 20.08.2018