XXII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 25 czerwca 2018 r.

XXII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 25 czerwca 2018 r.
 
Porządek obrad
XXII sesji Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 1800 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły  - (SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53):
                                                                                    
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Dzielnicy.
3.     Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Dzielnicy.
4.     Informacje i zapytania w sprawach bieżących.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat sprzedaży  alkoholu w dzielnicy Babie Doły.
6.     Omówienie wstępnych założeń do projektu planu finansowego dzielnicy Babie Doły na rok 2019.
7.     Wolne wnioski.
8.     Podanie terminu następnej sesji.
9.     Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018