XX sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 29 stycznia 2018 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły  - (SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53):
 
1.     Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie projektu porządku obrad XX sesji Rady Dzielnicy.
3.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Dzielnicy.
4.     Omówienie korespondencji, sprawozdanie z działalności Zarządu i radnych w czasie między sesjami, pytania oraz sprawy różne.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia do Wiceprezydenta Miasta Gdyni ds. innowacji – Pana Michała Gucia z wnioskiem dotyczącym umieszczenia parku linowego w projekcie zagospodarowania polany leśnej przy ulicy Rybaków.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Babie Doły oraz Rady Dzielnicy Babie Doły i Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 plm i Sympatyków Lotnictwa w Gdyni do podejmowania wszelkich ustaleń dotyczących zrealizowania projektu „Rozpoczęcie sezonu letniego na plaży w Babich Dołach – piknik rodzinny” w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni dotyczącycm obszaru dzielnicy Babie Doły.
8.     Wolne wnioski.
9.     Podanie harmonogramu dyżurów radnych dzielnicy na najbliższe miesiące.
10.   Podanie terminu następnej sesji.
11.   Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.01.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2018 11:52 zatwierdzenie Michał Kowalski