XX sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 20 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Babie Doły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/129/19 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r poz. 472) zwołuję XX sesję Rady Dzielnicy Babie Doły na dzień 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.30.
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni  przy ul. Zielonej 53 (budynek Szkoły Podstawowej nr 28).
 
Porządek obrad XX sesji Rady Dzielnicy Babie Doły
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XX  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
5. Informacje Zarządu o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Zapytania radnych dotyczące informacji przekazanych przez Zarząd.
7. Informacje radnych w sprawach bieżących.
8. Dyskusja nad propozycjami do Projektu Planu Finansowego dzielnicy Babie Doły na rok 2023.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
Adam Gmyrek
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Babie Doły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 09.06.2022
Data udostępnienia informacji: 09.06.2022