XVII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 13 października 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Babie Doły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/129/19 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r poz. 472) zwołuję, na wniosek radnych dzielnicy Babie Doły z dnia 29.09.2021 r., XVII sesję Rady Dzielnicy Babie Doły na dzień         13 października 2021 r. (środa) na godz. 17:00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.                                                                        
 
Porządek obrad XVII sesji Rady Dzielnicy Babie Doły:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XVI  sesji.
5. Podjęcie uchwały autorstwa radnych (wnioskodawców zwołania XVII sesji) w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami dotyczącym zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego „Nowe Obłuże” – karty map: 024, 025, 026 - uchwalonego UCHWAŁĄ NR XXIII/479/12 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 września 2012 roku. 
6. Informacje Zarządu o jego działalności w okresie między sesjami.
7. Zapytania radnych dotyczące informacji przekazanych przez Zarząd.
8. Informacje radnych w sprawach bieżących. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie sesji.
 
 
Adam Gmyrek – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Babie Doły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 05.10.2021
Data udostępnienia informacji: 05.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2021 08:53 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
05.10.2021 08:26 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
05.10.2021 08:25 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
05.10.2021 08:25 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska