XIII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Babie Doły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/129/19 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r poz. 472) zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Babie Doły na dzień 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) na godz. 17:00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.                                                      
 
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany planu finansowego dzielnicy Babie Doły  na rok 2021,
5.2. wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie wykonania wiaty wielofunkcyjnej na leśnej polanie przy ulicy Rybaków w dzielnicy Babie Doły,
5.3. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły za rok 2020,
5.4. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Babie Doły za rok 2020.
6. Informacje Zarządu o jego działalności w okresie między sesjami.
7. Zapytania radnych dotyczące informacji przekazanych przez  Zarząd.                                                     
8. Informacje radnych w sprawach bibieżących.                                                                                                    
9. Wolne wnioski.                                                                                     
10. Zamknięcie sesji.
 
Adam Gmyrek – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Babie Doły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 25.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2021 11:51 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.03.2021 11:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik