X sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 28 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Babie Doły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/129/19 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r poz. 472) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Babie Doły na dzień 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 28 (sala nr 3) przy ul. ul. Zielonej 53 w Gdyni. 
Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym, bez udziału mieszkańców.                                                                     
 
Projekt porządku obrad X sesji Rady Dzielnicy Babie Doły:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad X sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
5. Informacje Radnych Miasta Gdyni z dzielnic północnych: p. Krzysztofa Chachulskiego i p. Ireneusza Trojanowicza w sprawach bieżących dotyczących dzielnicy Babie Doły.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Babie Doły na rok 2021.
7. Informacje o działalności Zarządu w okresie między sesjami, w tym o wystosowanych pismach oraz o otrzymanej korespondencji.
8. Zapytania radnych dotyczące informacji przekazanych przez Zarząd.                                                           
9. Informacje radnych w sprawach bieżących.                                                                                                     
10. Wolne wnioski.                                                                                                                                                 
11. Zamknięcie sesji.
 
Adam Gmyrek – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Babie Doły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 11:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
17.09.2020 11:22 Dodanie informacji Ewa Mącik