VII sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 4 marca 2020 r.

Porządek obrad
VII sesji w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły (SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53)
    
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1. zmiana w planie finansowym dzielnicy Babie Doły na rok 2020,
4.2. powierzenia poszczególnym radnym prowadzenie określonych spraw dzielnicy.
5. Informacje o działalności zarządu w okresie między sesjami.
6. Zapytania i informacje radnych.                                                                               
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 26.02.2020
Data udostępnienia informacji: 26.02.2020