VI sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 29 stycznia 2020 r.

Porządek obrad
VI sesji w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły (SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53)
    
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad VI sesji.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji .
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1. powierzenie członkowi Rady Dzielnicy Babie Doły zadania uczestniczenia w grupie roboczej do prac nad zmianami w  statutach dzielnic Miasta Gdyni,
4.2. uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły za rok 2019,
4.3. przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Babie Doły za rok 2019.
5. Informacje o działalności zarządu w okresie między sesjami.
6. Zapytania i informacje radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2020 11:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik