VI sesja Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 29 stycznia 2020 r.


VI sesja Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 29 stycznia 2020 r.
 
Porządek obrad VI sesji w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły 
(SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53)
    
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.     Przyjęcie porządku obrad VI sesji.
3.     Przyjęcie protokołu z V sesji .
4.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1.  powierzenie członkowi Rady Dzielnicy Babie Doły zadania uczestniczenia w grupie roboczej do prac nad zmianami w  statutach dzielnic Miasta Gdyni.
4.2.  uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły za rok 2019.
4.3.  przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Babie Doły za rok 2019.
5.     Informacje  o działalności zarządu w okresie między sesjami.
6.     Zapytania i informacje radnych.
7.     Wolne wnioski.
8.     Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020