IX sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w SP nr 28 w Gdyni przy ul. Zielonej 53 - sala nr 3
rozpocznie się IX sesja Rady Dzielnicy Babie Doły.
 
Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy Babie Doły:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad IX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
5.1. zobowiązanie się do przeznaczenia brakujących środków na realizację małego projektu  dzielnicowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 pod nazwą: „ Zajęcia sportowo –  rekreacyjne dla seniorów”,   
5.2. przyjęcie projektu planu finansowego dzielnicy Babie Doły na rok 2021,
5.3. zmiana uchwały nr V/8/2019 Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno – remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2023 na terenie dzielnicy Babie Doły,
5.4. przyjęcie listy zadań inwestycyjno-remontowych przeznaczonych do realizacji w latach 2019 – 2023 na terenie dzielnicy Babie Doły według wskazanego priorytetu,
5.5. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zadań inwestycyjno – remontowych  przeznaczonych do realizacji w latach 2019 – 2023 na terenie dzielnicy Babie Doły,  
5.6. zmiana uchwały nr II/5/2019 Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy Babie Doły do działania w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Dzielnicy Babie Doły na okres kadencji rad,
5.7. powierzenie radnemu Rady Dzielnicy Babie Doły - p. Marcinowi Chwiałkowskiemu prowadzenie spraw dzielnicy Babie Doły w zakresie umieszczania najważniejszych informacji o działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Babie Doły na Faceboocku.
6. Informacje o działalności Zarządu w okresie między sesjami, w tym o wystosowanych pismach oraz o otrzymanej korespondencji.
7. Zapytania radnych dotyczące informacji przekazanych przez Zarząd.
8. Informacje radnych w sprawach bieżących.                                                                              
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.08.2020
Data udostępnienia informacji: 19.08.2020