III sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad III sesji Rady Dzielnicy Babie Doły w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły (SP nr 28 w Gdyni, przy ul. Zielonej 53):
    
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie kworum.
3.     Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Dzielnicy.
4.     Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Babie Doły na rok 2020.
6.     Ustalenie wstępnych propozycji zadań inwestycyjno - remontowych na kadencję 2019 – 2023.
7.     Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
8.     Informacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
9.     Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 08.08.2019