II sesja Rady Dzielnicy Babie Doły z dnia 10 czerwca 2019 r.

Porządek obrad
II sesji Rady Dzielnicy Babie Doły
w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy (SP nr 28 przy ul. Zielonej 53)
    
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Dzielnicy.
5. Zapoznanie radnych ze zmianami w Statucie Dzielnicy Babie Doły i zakresem obowiązków dla członków Zarządu Dzielnicy Babie Doły.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Babie Doły   rekomendowanego do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Miasta Gdyni,
6.2. upoważnienia Zarządu Dzielnicy Babie Doły do działania w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Dzielnicy Babie Doły.
7. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 30.05.2019
Data udostępnienia informacji: 30.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 14:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik