Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością

Osoba kierująca komórką: Kierownik Alicja Pawłowska
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 304
Nr telefonu: 58 785-14-20
58 785-14-21
58 785-14-22
58 785-14-23
58 785-14-24
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania moblinością zajmuje się planowniem i realizacją działań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego, a w szczególności:
  1. przygotowaniem wniosków o dofinansowanie rozwoju transportu miejskiego, zarządzania mobilnością i wdrażania nowych technologii w zarządzaniu ruchem oraz ich realizacją;
  2. inicjowaniem rozwiązań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego;
  3. inicjowaniem i realizacją projektów związanych z zarządzaniem mobilnością;
  4. uczestnictwem w międzynarodowej wymianie doświadczeń i współpracą w tym zakresie;
  5. współpracą przy prowadzeniu Komisji ds. Transportu Związku Miast Bałtyckich;
  6. przygotowaniem i monitorowaniem wdrożenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2019
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2019 09:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
31.07.2019 08:39 Dodanie informacji Michał Kowalski