Samodzielny Referat Kontroli Finansowej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Samodzielnego Referatu Jarosław Borlik
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 7
Nr telefonu: 58 668-25-15
E-mail: ref.kontroli_finansowej@gdynia.pl
Samodzielny Referat Kontroli Finansowej jest komórką odpowiedzialną za:

1. Prowadzenie kontroli finansowo-księgowej w jednostkach podległych miastu oraz w jednostkach, względem których miasto posiada uprawnienia kontrolne, wg planu kontroli lub wskazań Prezydenta, w zakresie zgodności prowadzenia przez te jednostki gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz innych przepisów szczegółowych;

2. Prowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur finansowych we wskazanych przez Prezydenta miejskich jednostkach organizacyjnych;

3. Przygotowanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania.

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Borlik
Wprowadził informację: Jarosław Borlik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2019 11:00 Poprawiony numer telefonu Michał Kowalski
17.05.2018 14:54 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.03.2017 15:19 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.03.2017 15:10 Aktualizacja treści Jarosław Borlik