Rok 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych Kontrola problemowa w zakresie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych, realizacja planu wydatków, w tym wydatki na inwestycje. 30.12.2019 - 30.01.2020 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.41.2018 - rozmiar: 2030kb   metryczka
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz Realizacja planu wydatków. 19.12.2019 - 14.01.2020 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.41.2018 - rozmiar: 4063kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 929kb  
metryczka
3 Przedszkole Nr 25 Ewidencja księgowa i sprawozdawczość, prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole, realizacja planu wydatków, w tym wydatki na żywienie i prawidłowość udokumentowania wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 11.12.2019 - 13.01.2020 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.40.2019 - rozmiar: 5386kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2573kb  
metryczka
4 Przedszkole nr 18 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz realizacja planu wydatków, w tym wydatki na remonty. 29.11.2019 - 20.12.2019 Plik pdf  Protkoł kontroli KKF.1711.39.2019 - rozmiar: 8821kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1058kb  
metryczka
5 Szkoła Podstawowa Nr 18 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: wykonanie planu dochodów budżetowych, realizacja planu wydatków i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 21.11.2019 - 16.12.2019 Plik pdf  Protkoł kontroli KKF.1711.38.2019 - rozmiar: 20948kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2555kb  
metryczka
6 Gdyńskie Centrum Sportu Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Wykonanie planu dochodów budżetowych oraz Prawidłowość realizacji wydatków. 14.11.2019 - 13.12.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.37.2019 - rozmiar: 4658kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1212kb  
metryczka
7 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. "Lotników Polskich" w Gdyni Kontrola problemowa w zakresie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych, realizacja planu wydatków. 12.11.2019 - 09.12.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.36.2019 - rozmiar: 4399kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1959kb  
metryczka
8 Szkoła Podstawowa nr 48 Kontrola sprawdzająca za 2018 r. w zakresie:p prawidłowość rozliczeń w ramach programu "Szkoła Otwarta". 30.10.2019 - 08.11.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.35.2019 - rozmiar: 1675kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne KKF.1711.35.2019 - rozmiar: 1155kb  
metryczka
9 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 04.11.2019 - 27.11.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.34.2019 - rozmiar: 8250kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 920kb  
metryczka
10 Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków. 21.10.2019 - 08.11.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.33.2019 - rozmiar: 20766kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 888kb  
metryczka
11 Przedszkole nr 4 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz realizacja planu wydatków, w tym wydatki na remonty. 09.10.2019 - 25.10.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.32.2019 - rozmiar: 3115kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 1054kb  
metryczka
12 Gdyńskie Centrum Zdrowia Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, prawidłowość realizacji wydatków. 07.10.2019 - 04.11.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.31.2019 - rozmiar: 4467kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne KKF.1711.31.2019 - rozmiar: 1132kb  
metryczka
13 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Kontrola sprawdzająca w zakresie: Wykonania obowiązków w zakresie inwentaryzacji. 01.10.2019 - 04.10.2019 Plik pdf  Protokół kontroli KKF.1711.30.2019 - rozmiar: 5107kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 473kb  
metryczka
14 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: wykonanie planu dochodów budżetowych, realizacja planu wydatków. 23.09.2019 - 22.10.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.29.2019 - rozmiar: 6524kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 561kb  
metryczka
15 Przedszkole Nr 46 "Jaś i Małgosia" Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na remonty. 18.09.2019 - 08.10.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.28.2019 - rozmiar: 22123kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 970kb  
metryczka
16 Przedszkole nr 19 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na żywienie. 06.09.2019 - 26.09.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.27.2019 - rozmiar: 2064kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 817kb  
metryczka
17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, prawidłowość realizacji wydatków. 03.09.2019 - 30.09.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.26.2019 - rozmiar: 4363kb  

Plik pdf  zalecenia pokontrolne KKF.1711.26.2019 - rozmiar: 1358kb  
metryczka
18 Zarząd Dróg i Zieleni Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Wykonanie planu dochodów budżetowych oraz Realizacja planu wydatków. 09.08.2019 - 16.09.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.25.2019 - rozmiar: 1268kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 474kb  
metryczka
19 Przedszkole Nr 36 "Złota Rybka" Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na żywienie. 02.08.2019 - 06.09.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.24.2019 - rozmiar: 24702kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1309kb  
metryczka
20 Przedszkole nr 7 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na żywienie. 23.07.2019 - 30.08.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.23.2019 - rozmiar: 1291kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1098kb  
metryczka
21 Muzeum Miasta Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie sprawdzenie rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, ocena sytuacji finansowej instytucji kultury. 22.07.2019 - 23.08.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.22.2019 - rozmiar: 5301kb  

Plik pdf  zalecenia pokontrolne KKF.1711.22.2019 - rozmiar: 2086kb  
metryczka
22 Przedszkole nr 6 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na remonty.. 15.07.2019 - 02.08.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.21.2019 - rozmiar: 1104kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 488kb  
metryczka
23 Przedszkole Nr 42 "Pod Modrzewiem" Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na remonty.. 04.07.2019 - 25.07.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.20.2019 - rozmiar: 22251kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1156kb  
metryczka
24 Przedszkole nr 23 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz Realizacja planu wydatków, w tym wydatki na żywienie. 27.06.2019 - 17.07.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.19.2019 - rozmiar: 2118kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1078kb  
metryczka
25 Szkoła Muzyczna I i II stopnia Gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 03.06.2019 - 11.06.2019 Plik pdf  Sprawozdanie nr KKF.1711.18.2019 - rozmiar: 1064kb   metryczka
26 Teatr Miejski w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, ocena sytuacji finansowej instytucji kultury.. 31.05.2019 - 28.06.2019 Plik pdf  Protokół KKF.1711.17.2019 - rozmiar: 3056kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1234kb  
metryczka
27 Szkoła Podstawowa nr 20 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty i inwestycje oraz gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 25.05.2019 - 27.06.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.16.2019 - rozmiar: 2364kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1113kb  
metryczka
28 Szkoła Podstawowa nr 16 Gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 24.05.2019 - 30.05.2019 Plik pdf  Sprawozdanie nr KKF.1711.15.2019 - rozmiar: 1355kb   metryczka
29 Szkoła Podstawowa Nr 8 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych oraz realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty. 16.05.2019 - 12.06.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.14.2019 - rozmiar: 3522kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1280kb  
metryczka
30 Szkoła Podstawowa Nr 13 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych, w tym z najmu lokali mieszkalnych oraz realizacja planu wydatków. 06.05.2019 - 31.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.13.2019 - rozmiar: 2945kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2731kb  
metryczka
31 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia dotacji udzielonych w 2017r. oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 18.04.2019 - 23.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.12.2019 - rozmiar: 4673kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne KKF.1711.12.2019 - rozmiar: 668kb  
metryczka
32 Szkoła Podstawowa nr 29 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych oraz gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" 10.04.2019 - 15.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.11.2019 - rozmiar: 4602kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 517kb  
metryczka
33 Szkoła Podstawowa nr 6 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" oraz gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 01.04.2019 - 06.05.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.10.2019 - rozmiar: 33015kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 3598kb  
metryczka
34 Szkoła Podstawowa nr 17 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, wykonanie planu dochodów budżetowych oraz realizacja planu wydatków. 02.04.2019 - 07.05.2019 Plik pdf  Protokół KKF. 1711.9.2019 - rozmiar: 1640kb  

Plik pdf  Pismo pokontrolne - rozmiar: 69kb  
metryczka
35 Technikum nr 4 Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz realizacja planu wydatków. 14.03.2019 - 03.04.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.8.2019 - rozmiar: 3136kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 258kb  
metryczka
36 Gdyńskie Centrum Kultury Kontrola problemowa za rok 2017 i 2018 w zakresie: sprawdzenia rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 12.03.2019 - 12.04.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.07.2019 - rozmiar: 22801kb  

Plik pdf  zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1421kb  
metryczka
37 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość oraz Realizacja planu wydatków. 01.03.2019 - 21.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.6.2019 - rozmiar: 19436kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1389kb  
metryczka
38 Szkoła Podstawowa Nr 51 Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki na remonty, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenia w ramach programu "Szkoła Otwarta" oraz gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. 25.02.2019 - 26.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.5.2019 - rozmiar: 3951kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2229kb  
metryczka
39 Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych Kontrola problemowa za 2018r. w zakresie: ewidecja księgowa i sprawozdawczość, realizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatki inwestycyjne, gospodarka finansowa w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 25.02.2019 - 27.03.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.4.2019 - rozmiar: 12564kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1283kb  
metryczka
40 Przedszkole nr 27 "Malutkowo" Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole oraz realizacja planu wydatków, w tym wydatki na wynagrodzenia i żywienie. 11.02.2019 - 08.03.2019 Plik pdf  Protokół nr KKF.1711.3.2019 - rozmiar: 4475kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 540kb  
metryczka
41 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni Kontrola problemowa za 2017r. i 2018r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia udzielonych w 2017r. dotacji oraz związanej z tym gospodarki finansowej, kontrola przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2017. 04.02.2019 - 05.03.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.2.2019 - rozmiar: 2730kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 926kb  
metryczka
42 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni Kontrola problemowa za 2018 r. w zakresie: Wykonania planu dochodów budżetowych, w tym z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, Realicaji planu wydatków budżetowych oraz Gospodarki finansowej w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. 24.01.2019 - 22.02.2019 Plik pdf  Protokół Nr KKF.1711.1.2019 - rozmiar: 5074kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 1830kb  
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Borlik
Wprowadził informację: Wioletta Narloch
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Hildebrandt
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2020 07:12 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
04.02.2020 14:48 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
03.02.2020 09:54 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
31.01.2020 08:16 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
31.01.2020 08:14 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
31.01.2020 08:10 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
31.01.2020 08:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
31.01.2020 08:06 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
17.01.2020 14:45 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
16.01.2020 12:48 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
16.01.2020 11:50 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
15.01.2020 15:07 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
15.01.2020 15:02 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
15.01.2020 14:39 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.01.2020 10:44 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.01.2020 10:39 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.01.2020 10:24 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
14.01.2020 15:37 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.01.2020 15:14 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
18.12.2019 12:56 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
18.12.2019 12:48 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
09.12.2019 14:57 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.12.2019 14:55 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.12.2019 14:50 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
12.11.2019 14:33 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
08.11.2019 15:36 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
08.11.2019 09:26 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
07.11.2019 10:11 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
06.11.2019 12:19 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
06.11.2019 12:17 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
06.11.2019 12:09 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
15.10.2019 11:39 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.10.2019 11:33 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
14.10.2019 08:43 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
14.10.2019 08:39 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
10.10.2019 07:46 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
04.10.2019 12:57 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
04.10.2019 12:55 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
30.09.2019 15:14 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
04.09.2019 14:54 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
27.08.2019 15:11 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.08.2019 07:29 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
18.07.2019 13:22 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
03.07.2019 09:05 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
02.07.2019 07:19 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
01.07.2019 14:03 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
14.06.2019 15:42 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
14.06.2019 10:03 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
14.06.2019 10:01 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
14.06.2019 09:56 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
11.06.2019 08:26 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
03.06.2019 11:37 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
27.05.2019 12:12 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
21.05.2019 10:25 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
21.05.2019 10:05 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
13.05.2019 15:05 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
13.05.2019 15:04 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
10.05.2019 08:43 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
08.05.2019 11:49 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
08.05.2019 11:43 Aktualizacja treści Alicja Hildebrandt
18.04.2019 12:01 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.04.2019 09:10 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
16.04.2019 09:09 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
15.04.2019 12:01 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
09.04.2019 11:06 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
09.04.2019 11:02 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
22.03.2019 10:14 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
22.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch
22.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Wioletta Narloch