Samodzielny Referat ds. Polityki Rodzinnej

Osoba kierująca komórką:
Adres: ul. Świętojańska 1, 81-368 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: rodzina@gdynia.pl
Samodzielny Referat ds. Polityki Rodzinnej odpowiada za organizowanie działań związanych z realizacją koncepcji miasta przyjaznego rodzinie, a w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć i projektów związanych z rozwojem polityki rodzinnej, przy współpracy m in. z radami dzielnic, komórkami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi;
2) prowadzenie spraw polityki rodzinnej, w tym koordynowanie projektu Gdynia Rodzinna;
3) prowadzenie internetowego serwisu dla rodzin;
4) organizowanie wydarzeń i imprez o charakterze rodzinnym;
5) realizację projektów rozbudzających wrażliwość społeczną na potrzeby rodzin i tworzących przyjazny klimat dla rodzin;
6) tworzenie warunków dla rozwoju integracji międzypokoleniowej w rodzinach;
7) realizacj i wdrażanie zapisów Planu Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie UNICEF;
10) sporządzanie corocznego sprawozdania z realizacji miejskiej polityki rodzinnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2022 09:40 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.01.2022 12:00 Aktualizacja treści Malina Marchel
25.10.2019 10:50 Aktualizacja treści Zofia Zelez-Richert
01.08.2019 12:54 Aktualizacja treści Zofia Zelez-Richert
11.04.2019 09:43 Korekta Michał Kowalski
18.03.2019 13:48 Korekta Michał Kowalski
11.03.2019 13:59 Dodanie informacji Michał Kowalski