Samodzielny Referat ds. Energetyki

Osoba kierująca komórką: Hanna Górecka-Banasik
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 505, 504, 120
Nr telefonu: 58 668-23-50
58 668 23 52; 58 668 23 57 CEEB
58 668 23 53; 58 668 23 58 Dotacje
885 581 668 Czyste Powietrze
58 668 23 54 InvisoLite, Matrycs
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl , czystepowietrze@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Energetyki należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta Gdyni, a w szczególności:

1. udzielanie dotacji na modernizację źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Gdyni, a także zakup i montaż odnawialnych źródeł energii;
2. opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
3. nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta, określonej w założeniach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
4. monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
5. przygotowywanie lub opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
6. przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych w częściach dotyczących spraw energetycznych;
7. opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłowienia obiektów gminnych;
8. gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta;
9. prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych i mieszkańców gminy, w tym:
- doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
- kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach organizacyjnych,
- propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2;
10. przygotowywanie materiałów do opinii urbanistycznych w zakresie działania komórki;
11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach finansowanych z funduszy europejskich i krajowych związanych z zakresem działań komórki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 01.03.2014
Data udostępnienia informacji: 18.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2022 08:50 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
13.01.2022 08:31 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
23.02.2021 08:25 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
12.03.2019 15:15 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik