Odbieranie zawiadomień, przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Obrony Cywilnej
Adres: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Numer pokoju: wejście z zewnątrz

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
tel. 695 105 685

Numer telefonu:
58 660-22-45

Fax: 58 622-85-10
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Dokument stwierdzający tożsamość
Sposób załatwienia sprawy:
 • przyjmowanie rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie znalezionych przedmiotów,
 • poszukiwanie właścicieli przechowywanych przedmiotów,
 • wydawanie przechowywanych przedmiotów osobie uprawnionej do odbioru na podstawie oświadczenia stwierdzającego własność 
Opłaty: Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
Wpłaty można dokonać:
 • przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając tytuł przelewu: za przechowywanie rzeczy)
  PKO Bank Polski S.A.
  44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

 • w kasie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Czas załatwienia sprawy: Przechowywanie rzeczy:
 • 1 rok od doręczenia wezwania do odbioru przez osobę uprawnioną,
 • 2 lata w przypadku niemożności wezwania osoby uprawnionej.
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.
Inne informacje: tel. 695 105 685

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 21.06.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 06:25 Aktualizacja treści Beata Pukło
29.05.2017 14:14 Korekta Michał Kowalski