Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 130 tys. zł. na wykonanie usług wyceny nieruchomości w roku 2023

                                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                W POSTĘPOWANIU NA:
 
„wykonanie usług wycen nieruchomości w roku 2023 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni”
 
 
                                                      w trybie zapytania ofertowego do 130 000 zł netto.
 
Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
 
1)   część 1 - Nieruchomości „TRICITY” Magdalena Należna, ul. 3 Maja 3/25, 81-729 Sopot cena ofertowa 34 500,00 zł;
2)   część 2 - Kancelaria Majątkowa Joanna Dęga, ul. Bałtycka 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, cena ofertowa 13 837,50 zł;
3)   część 3 - Kancelaria Majątkowa Joanna Dęga, ul. Bałtycka 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, cena ofertowa 36 900,00 zł.

Zamawiający informuje, że złożono następujące oferty:
 
część 1
1) Nieruchomości „TRICITY” Magdalena Należna, ul. 3 Maja 3/2, 81-729 Sopot, 34 500,00 zł. brutto;
2) Pomorska Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Michał Walewski, ul. Narcyzowa 7c/41, 81-653 Gdynia, 58 500,00 zł. brutto;
3) Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk, 66 420,00 zł. brutto;
4) Kancelaria Wyceny i Obsługi Nieruchomości Wojciech Deska, ul. L. Zamenhofa 4/46, 81-218 Gdynia, 36 000,00 zł brutto.

część 2
1) Tomasz Bona, ul. Lipowa 50/25, 81-572 Gdynia, 18 450,00 zł. brutto;
2) Pomorska Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Michał Walewski, ul. Narcyzowa 7c/41, 81-653 Gdynia, 19 500,00 zł. brutto;
3) Kancelaria Majątkowa Joanna Dęga, ul. Bałtycka 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 13 837,50 zł. brutto.

część 3
1) Tomasz Bona, ul. Lipowa 50/25, 81-572 Gdynia, 46 740,00 zł. brutto;
2) Pomorska Wycena Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Michał Walewski, ul. Narcyzowa 7c/41, 81-653 Gdynia, 50 000,00 zł. brutto;
3) Kancelaria Majątkowa Joanna Dęga, ul. Bałtycka 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 36 900,00 zł. brutto;
4) Kancelaria Nieruchomości TAURUS Kamila Werner, ul. S. Wąsowicza 9A, 81-230 Gdynia, 48 000,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Część 1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wyceny nieruchomości w roku 2023 część 1 obejmująca dwa zadania: zadanie nr 1 - wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za mienie wywłaszczone w trybie art. 129 ust. 5 w związku z art. 130, za zmniejszenie wartości nieruchomości w skutek wybudowania infrastruktury technicznej – stosownie do art. 128 ust. 4 oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości wraz z ustaleniem wzrostu lub spadku wartości nieruchomości w trybie art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 t.j. z póź. zm.) oraz zadanie nr 2 - wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji publicznych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium ceny z wagą 100%. Pani Magdalena Należna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości „TRICITY” Magdalena Należna przedstawiła ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym oferta Pani Magdaleny Należnej została uznana za najkorzystniejszą.

Część 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wyceny nieruchomości w roku 2023 część 2 obejmująca zadanie nr 3 - wyceny nieruchomości z tytułu ustalenia opłaty planistycznej w tym sporządzenie opinii o braku podstaw do naliczenia opłaty planistycznej na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium ceny z wagą 100%. Pani Joanna Dęga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Majątkowa Joanna Dęga przedstawiła ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym oferta Pani Joanna Dęga została uznana za najkorzystniejszą.

Część 3
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wyceny nieruchomości w roku 2023 część 3 obejmująca zadanie nr 4 - wyceny nieruchomości z tytułu ustalenia opłaty adiacenckiej na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium ceny z wagą 100%. Pani Joanna Dęga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Majątkowa Joanna Dęga przedstawiła ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym oferta Pani Joanna Dęga została uznana za najkorzystniejszą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 04.01.2023
Data udostępnienia informacji: 04.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2023 15:05 Dodanie informacji Paulina Grześ