LIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 31 maja 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
LIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
31 maja 2023 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Witomino,
5.      Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej,
6.      Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1. ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni,
6.2. uchylenia uchwały nr XX/637/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
6.3. utworzenia Bursy Szkolnej w Gdyni oraz nadania jej statutu,
6.4. utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Gdyni,
6.5. zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg powiatowych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej  nr 1621G (ul. 3 maja).
6.6. przekazania Centrum Nauki Experyment w Gdyni Samorządowej Instytucji Kultury mienia ruchomego
6.7. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania,
6.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gruszkowej,
6.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej "63",
6.10.                 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kopernika,
6.11.                 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej 19-21,
6.12.                 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orzechowej,
6.13.                 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pustej,
6.14.                 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej 27
6.15.                 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna.
6.16.                 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki na działce nr 2912 obręb 0026 Śródmieście,
 
7.      Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
8.      Interpelacje,
9.      Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
LIII sesji Rady Miasta Gdyni
31 maja 2023 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok1,
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036,
3.      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stawnej 1B w Gdyni,
4.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Handlowej
5.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Platynowej i ul. Godebskiego
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia,
7.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Obrońców Wybrzeża,
8.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 108 A-C w Gdyni.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2023
Data udostępnienia informacji: 18.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2023 10:36 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
24.05.2023 10:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.05.2023 09:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.05.2023 09:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska