LII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2023 roku

PORZĄDEK OBRAD
LII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 kwietnia 2023 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Wielki Kack,
5.       Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej,
6.       Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego,
6.2.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2023
6.3.utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gdyni oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 107 w Gdyni.
6.4.składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia
6.5.wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2023,
6.6.przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni.
6.7.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
6.8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
6.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olkuskiej,
6.10.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
6.11.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Widnej 4c,
6.12.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni w rejonie ul. Spokojnej w trybie bezprzetargowym,
6.13.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym,
6.14.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w  Gdyni przy Zielonej.
6.15.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 236,
6.16.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 387 m2 położonej w Gdyni przy ul. Klifowej,
6.17.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej,
6.18.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Gniewskiej
6.19.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej
6.20.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 200 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,
6.21.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej
6.22.                   desygnowania radnych Rady Miasta Gdynia do Rady do spraw Budżetu Obywatelskiego,
6.23.                   o zmianie składu osobowego doraźnej  Komisji Rady Miasta Gdyni powołanej w dniu 8 II 2023r. uchwałą Rady Miasta Gdynia Nr L/1541/23 w sprawie wykonywania mandatu przez radnych (odwołanie),
6.24.                   o zmianie składu osobowego doraźnej  Komisji Rady Miasta Gdyni powołanej w dniu 8 II 2023r. uchwałą Rady Miasta Gdynia Nr L/1541/23 w sprawie wykonywania mandatu przez radnych (powołanie),
6.25.                   o zmianie  uchwały Nr L/1541/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Gdyni
 
7.       Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,
8.      Interpelacje,
9.      Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu następnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
LII sesji Rady Miasta Gdyni
26 kwietnia 2023 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok1,
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036,
3.      przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Gdańska Organizacja Turystyczna
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2023
Data udostępnienia informacji: 13.04.2023
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2023 08:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.04.2023 11:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2023 09:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.04.2023 15:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.04.2023 15:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.04.2023 15:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska