2022.08.26 AB OLL2821 ul. Kwiatkowskiego 60

Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji stacji bazowej Orange nr AB OLL/2821 zlok. w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60.

Podmiot dokonujący zgłoszenia: NetWorks! Sp. z o.o.

Numer sprawy: ROD.6222.4.51.2022

AB OLL2821 zak. ekspl. 2022.08.26.pdf - 514 kB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Piwowarska
Data wytworzenia informacji: 29.08.2022
Data udostępnienia informacji: 29.08.2022