XXXVIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 lutego 2022 roku
GODZ. 12.00, na platformie zoom
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Grabówek,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2024”,
5.2.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. Kontynuacja na lata 2022-2024”,
5.3.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Falistej,
5.4.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jantarowej,
5.5.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 405,
5.6.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Spacerowej,  stanowiących  własność Gminy Miasta Gdyni,
5.7.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej,  stanowiącej  własność Gminy Miasta Gdyni,
5.8.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Architektów,
5.9.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego,
5.10.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla,
5.11.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich,
5.12.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej,
5.13.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Stryjskiej,
5.14.                    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej.
5.15.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej 112 w trybie bezprzetargowym,
 
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Kultury
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXVIII sesji Rady Miasta Gdyni
23 lutego 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Orłowo do kategorii dróg gminnych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej nr 135679G (ul. Orłowska).
2.      o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
3.      uchylenia uchwały nr XX/647/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach,
4.      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
5.      zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni poprzez zmianę struktury organizacyjnej,
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2022
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2022 09:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska