XXXVII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2022 roku

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 stycznia 2022 roku
GODZ. 12.00, na platformie zoom
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Działki Leśne,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do wspólnego pliku .pdf
 
5.1.nadania Pani Marii Piradoff-Link Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
5.2.nadania Panu Łukaszowi Osowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
5.3.nadania Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń” Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
5.4.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Żeliwnej,
5.5.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Fregatowej,
5.6.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika,
5.7.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Miętowej,
5.8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu  ul. Morskiej i ul. Kołłątaja,
5.9.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 55,
5.10.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Zielonej,
5.11.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej
5.12.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu   zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Algierskiej,
5.13.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu   zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXVII sesji Rady Miasta Gdyni
26 stycznia 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.       przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022 - 2023
2.      nadania nazwy ulicy Meksykańskiej drodze bez nazwy
3.      ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Brukarskiej w Gdyni,
4.     wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz najemcy użytkującego nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat (garaż nr 6),
5.     wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz najemcy użytkującego nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat (garaż nr 8),
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2022
Data udostępnienia informacji: 13.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2022 12:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.01.2022 10:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.01.2022 13:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.01.2022 10:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska