XLV sesja Rady Miasta Gdyni z 28 września 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLV SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 września 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Oksywie,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1.ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta.
5.2.zmiany nazwy części ulicy Orłowskiej położonej w dzielnicy Orłowo poprzez nadanie jej nazwy ulica Adolfa Popławskiego
5.3.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hryniewickiego 6/1 w Gdyni (firma A)
5.4.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hryniewickiego 6/1 w Gdyni (firma P)
5.5.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego w Gdyni
5.6.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.7.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Arendta Dickmana,
5.8.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej,
5.9.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej,
5.10.                   wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 3/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 20 , usytuowanego w Gdyni przy ul. Stawnej 1B,
5.11.                   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLV sesji Rady Miasta Gdyni
28 września 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.      zaciągnięcia  kredytu długoterminowego,
2.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok1
3.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035
4.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5.      zmieniająca Uchwałę nr XI/356/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 62/83,
7.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Widnej,
8.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Klifowej,
9.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej i ul. Krzywoustego w Gdyni,
10.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kartuskiej,
11.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 1C
12.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Geskiego w trybie bezprzetargowym,
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2022
Data udostępnienia informacji: 15.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2022 10:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.09.2022 10:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.09.2022 09:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.09.2022 09:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska