XLIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
21 czerwca 2022 roku
GODZ. 16.00, s. 105
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Mały Kack,
5.       Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
6.       Debata nad Raportem o stanie gminy
          Formularz poparcia; Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
7.       Projekty uchwał w sprawach:
 
7.1.udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania
7.2.przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2021.
7.3.zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania sprawozdania finansowego i budżetu Miasta Gdyni  w roku 2021,
7.4.udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2021,
7.5.ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni,
7.6.zmieniająca uchwałę nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni w sprawie opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni
7.7.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk,
7.8.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni,
7.9.wprowadzenia regulaminów korzystania z wyznaczonych miejsc piknikowych na terenach gminnych,
7.10.                   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy gen. Maczka w Gdyni,
7.11.                   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy ks. Edmunda Makowskiego w Gdyni
7.12.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nałkowskiej,
7.13.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Sanockiej,
7.14.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybińskiego,
7.15.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka,
7.16.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego,
7.17.                   wyrażenia zgody na zbycie w trybie  bezprzetargowym udziału w  prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika 13-15 klatka 13, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
7.18.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
7.19.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym,
7.20.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna w trybie bezprzetargowym.
7.21.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni w rejonie ul. Chwarznieńskiej, w trybie bezprzetargowym,
7.22.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Legionów w trybie bezprzetargowym,
7.23.                   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432, 364, 371 obręb 0016 Kamienna Góra,
7.24.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Paderewskiego,
7.25.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Abrahama,
7.26.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Bp. Dominika,
7.27.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Palmowej/ul.Gruszkowej 6,
7.28.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej
 
8.       Interpelacje,
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLIII sesji Rady Miasta Gdyni
21 czerwca 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035,
3.      o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
4.      utworzenia Sezonowej Bursy Szkolnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni,
5.      zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni
6.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej łącznej powierzchni 944 mkw. położonej w Gdyni przy ul. Arendta Dickmana,
7.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej,  stanowiącej  własność Gminy Miasta Gdyni,
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2022
Data udostępnienia informacji: 08.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2022 10:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2022 09:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2022 08:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2022 15:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.06.2022 11:39 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
08.06.2022 11:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska