XLII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLII SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 maja 2022 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Karwiny,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1.zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
5.2.nadania imienia Przedszkolu nr 49 w Gdyni,
5.3.połączenia Przedszkola nr 30 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 28 im Lotników Polskich w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdyni,
5.4.ustanowienia pomników przyrody, załączniki (plik .zip)
5.5.zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły,
5.6.ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Kaspra Geskiego w Gdyni,
5.7.wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa parkingu/parkingów kubaturowych wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą przy ul. Lotników lub/i ul. Kieleckiej w Gdyni
5.8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Asnyka,
5.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korczaka,
5.10.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej,
5.11.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej 174
5.12.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72,
5.13.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Nowogrodzkiej,
5.14.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Polnej,
5.15.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Promiennej,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XLII sesji Rady Miasta Gdyni
25 maja 2022 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
 
1.       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022 – 2035,
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2022
Data udostępnienia informacji: 12.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2022 10:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.05.2022 09:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.05.2022 09:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska