Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja części budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni”

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o wyniku postępowania, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.:
,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja części budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni”, zostało zamieszczone w Dokumentacji postępowania na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 29.01.2021