Wyniki postepowania na dostawę materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni”
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz.1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na „Dostawa materiałów biurowych  i papieru do drukarek i kserokopiarek                       dla Urzędu Miasta Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane w poszczególnych częściach następujące oferty:
 
Partner Kleks Sp. z o. o.  ul. Dworcowa 7 ,  87-100 Toruń  
 
część I- dostawy materiałów biurowych:
 
  - cena brutto:                                            -   108 886,16  zł brutto - 60,00 punktów
  - termin wykonania zamówienia:                           - 2 dni   - 40,00 punktów
                                                                                 Razem –  100  punktów
 
część II - dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek:
 
 - cena brutto:                                 -  151 070,67  zł brutto   - 60,00 punktów
 - termin wykonania zamówienia:                            - 2 dni   - 40,00 punktów
                                                                                 Razem –  100 punktów
 
Poniżej wykaz ofert, dane i adresy Wykonawców oraz bilans punktów ocenianych ofert, które w terminie wskazanym w SIWZ  zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wykonawcy, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i ich oferty nie podlegały odrzuceniu:
 
część I- dostawy materiałów biurowych:
 
P.H.U. Samfix–Papier  Sp. J. ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk
   
  - cena brutto:                                                  -   109 759,46 zł brutto – 59,52 punktów
  - termin wykonania zamówienia:                               - 2 dni    - 40,00 punktów
                                                                                  Razem    –    99,52punktów
 
 
P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.  ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 969  Gdynia
 
    - cena brutto:                                    -  126 943,65    zł brutto - 51,46 punktów
    - termin wykonania zamówienia:                             - 2 dni    - 40,00 punktów
                                                                                Razem         -  91,46    punktów
 
Partner Kleks Sp. z o. o.   ul. Dworcowa 7 ,  87-100 Toruń  
 
    - cena brutto:                                          -   108 886,16  zł brutto - 60,00 punktów
    - termin wykonania zamówienia:                           - 2 dni  - 40,00 punktów
                                                                                 Razem – 100  punktów
 
 
część II- dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek
 
P.H.U Samfix Sp. J. ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk
    
  - cena brutto:                                                    -  162 472,99   zł brutto  - 55,79  punktów
  - termin wykonania zamówienia:                                  - 2 dni   - 40,00 punktów
                                                                                    Razem    –    95,79 punktów
 
P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.  ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 969 Gdynia  
 
    - cena brutto:                                    -    153 702,20  zł brutto – 58,97 punktów
    - termin wykonania zamówienia:                             - 2 dni    - 40,00 punktów
                                                                                Razem         - 98,97 punktów
 
PARTNER – PIK  Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85 – 766 Bydgoszcz
 
   - cena brutto:                                          161 939,59  zł brutto  - 55,97 punktów
   - termin wykonania zamówienia:                               - 2 dni   -  40,00 punktów
                                                                                 Razem    –      95,97 punktów
 
Partner Kleks Sp. z o. o.   ul. Dworcowa 7 ,  87-100 Toruń  
 
     - cena brutto:                                -  151 070,67  zł brutto   - 60,00 punktów
     - termin wykonania zamówienia:                            - 2 dni   - 40,00 punktów
                                                                                    Razem –  100 punktów
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021