Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla 55 Uczestników/-czek projektu pn. „30+ na start (III)”INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe nr: 2021-16961-40912 (ogłoszone w serwisie Baza Konkurencyjności)

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi pośrednictwa pracy w projekcie pn. „30+ na start (III)” dla 55 Uczestników/-czek projektu

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


Zamówienie w szczególności dotyczyło następującej usługi:

pośrednictwa pracy w projekcie pn. „30+ na start (III)” dla 55 Uczestników/-czek projektu, w tym:
1) 33 osób pozostających bez pracy należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby długotrwale bezrobotne,
d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) osoby w wieku 50 lat i więcej;
2) 22 osoby zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.gdynia.pl.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty od następujących podmiotów:
1) Magdalena Jakonis, ul. Świerkowa 45/3, 81-526 Gdynia
2) Elwira Moskal, ul. 3 Maja 20/7, 84-230 Rumia

W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert Zamawiający wybrał ofertę pani Elwiry Moskal, ul. 3 Maja 20/7, 84-230 Rumia, której udzielone zostanie zamówienie.
Cena oferty netto: 49.500,00 zł

Uzasadnienie:
Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia, a przedstawiona przez niego oferta jest najkorzystniejsza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.04.2021
Data udostępnienia informacji: 21.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2021 09:40 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2021 13:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2021 13:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2021 13:54 Dodanie informacji Monika Antkowiak