XXXV sesja Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXV SESJI RADY MIASTA GDYNI
24 listopada 2021 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
projekty scalone do wspólnego pliku .pdf

5.1. statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
5.2.inicjatywy uchwałodawczej Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
5.3.uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
5.4.ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2022 roku,
5.5.zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni.
5.6.wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - ul. Harcerska
5.7.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Gdyni,
5.8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
położonej przy ul. Lidzkiej,
5.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Manganowej,
5.10.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kazimierza Jurkiewicza,
5.11.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orzechowej,
5.12.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej,
5.13.                   wyrażenia zgody na zbycie w trybie  bezprzetargowym udziału w  prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul.gen. Jarosława Dąbrowskiego 36, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.,
5.14.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Miłosza
5.15.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla,
5.16.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni al. Jana Pawła II,
5.17.                   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Boisko w Gdyni,
5.18.                   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Diany w Gdyni,
5.19.                   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Bałtyckiej w Gdyni,
5.20.                   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Józefa Czapskiego w Gdyni
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXV sesji Rady Miasta Gdyni
24 listopada 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1 
2.      zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.11.2021
Data udostępnienia informacji: 12.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2021 12:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.11.2021 08:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.11.2021 08:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska