XXXIV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 października 2021 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Cisowa,
5.      SPRAWOZDANIE ZA LATA 2019-2020 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022”
6.       Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1
6.2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034,
6.3.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
6.4.opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
6.5.ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok
6.6.składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia,
6.7.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych,
6.8.likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
6.9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27A,
6.10.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ulic Lidzkiej i Grodnieńskiej,
6.11.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Miętowej,
6.12.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowodworskiego,
6.13.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Robotniczej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
6.14.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków,  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
6.15.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sienkiewicza 23A, Autopoprawka
6.16.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skarbka,
6.17.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej,
6.18.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wiśniowej
6.19.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej,
6.20.                  wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej, 
 
7.       Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
8.       Interpelacje,
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni
27 października 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2022-2026,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.10.2021
Data udostępnienia informacji: 14.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2021 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.10.2021 10:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.10.2021 09:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska