XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 września 2021 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Chylonia,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

Projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
5.1. zaciągnięcia  kredytu długoterminowego,
5.2. ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych,
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołachi placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”.
5.4. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”,
5.5. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”,
5.6. zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni.
5.7. ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Radomskiej w Gdyni,
5.8. ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łebskiej w Gdyni
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej,
5.10.                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej
5.11.                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego,
5.12.                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pontonowej,
5.13.                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej,
5.14.                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Turkusowej,
5.15.                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga,
5.16.                     wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1B usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 40 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej oraz gruncie
5.17.                     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (Kacze Buki),
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Sportu
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni
29 września 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
2. zmieniająca uchwałę sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2021
Data udostępnienia informacji: 16.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2021 10:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.09.2021 14:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.09.2021 10:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.09.2021 10:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska