XXXII sesja Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 sierpnia 2021 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
Projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Babie Doły,
5.       Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej
6.       Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1
6.2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034,
6.3.ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni
6.4.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże,
6.5.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego,
6.6.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Reda
6.7.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni,
6.8.utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdyni pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2 w Gdyni i nadania jej statutu.
6.9.zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni,
6.10.        zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni,
6.11.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łęczyckiej w Gdyni,
6.12.        ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Malarskiej w Gdyni
6.13.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Perkuna 1,
6.14.        wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego  nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej,
6.15.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy A.Necla,
6.16.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bednarskiej,
6.17.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Białostockiej 3, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
6.18.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Arendta Dickmana,
6.19.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej,
6.20.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego,
6.21.        wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu.
6.22.        wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170B,
6.23.        wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 116,
6.24.        wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Sambora,
6.25.        wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego.
6.26.        nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej,
 
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXII sesji Rady Miasta Gdyni
25 sierpnia 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.                  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.                  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja,
3.                  nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2021
Data udostępnienia informacji: 12.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2021 14:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.08.2021 12:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2021 15:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2021 15:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.08.2021 12:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.08.2021 10:18 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska