XXX Sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 maja 2021 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Witomino,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

Projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
5.1  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1
5.2  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034
5.3  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Antoniego Malczewskiego w Gdyni
5.4  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w pobliżu ul. Morskiej 401-405,
5.5  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. A. Abrahama,
5.6  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego,
5.7  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej
5.8  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Dantyszka,
5.9  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Długa 35,
5.10    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w trybie bezprzetargowym
5.11    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, stanowiącej własność podmiotu prywatnego,
5.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej,
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Olgierda 34,
5.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Piaskowej
5.15    odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6
5.16    odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania - ul. Kapitańska 37
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty..
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta Gdyni
26 maja 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.      zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
2.      powierzenia organowi wykonawczemu uprawnienia do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie przewozu osób wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi,
3.      wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
4.      ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2021
Data udostępnienia informacji: 13.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2021 09:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.05.2021 08:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.05.2021 13:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.05.2021 10:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.05.2021 08:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska