XXVII sesja Rady Miasta Gdyni z 24 lutego 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
24 lutego 2021 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Redłowo,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

Projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
5.2   wyrażenia zgody na zmianę nazwy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni,
5.3   zamiaru likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
5.4   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa,
5.5   nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Zygmunta Adamskiego
5.6   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Tucholskiej w Gdyni,
5.7   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Górniczej,
5.8   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Leszczynki 183-187,
5.9   wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Żeromskiego, stanowiącej   własność Skarbu Państwa
5.10    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa w trybie bezprzetargowym,
5.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej o powierzchni 517 m²,
5.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kazimierza Górskiego o powierzchni 60m²,
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 46,
5.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej,
5.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Opata Hackiego/Drzymały,
5.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXVII sesji Rady Miasta Gdyni
24 lutego 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.      przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do zainicjowanego przez Komisję Europejską porozumienia Green City Accord,
2.      programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2021
3.      częściowego zwolnienia i zwrotu części  opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie miasta Gdyni,
4.      przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021
Data udostępnienia informacji: 11.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2021 09:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.02.2021 12:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.02.2021 13:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.02.2021 10:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska