XXVI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 stycznia 2021 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, WORD
5.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1   wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
5.2   ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Mławskiej w Gdyni
5.3   wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20-21 usytuowanego w budynku przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni,  stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów w gruncie,
5.4   wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,
5.5   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Partyzantów „33",
5.6   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Radosna 7,
5.7   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wójta Radtkego 4
5.8   odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/42
5.9   odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/43,
5.10    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej,
5.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Starochwaszczyńskiej,
5.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej
5.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 34-36.
5.15    petycji wniesionej przez APi a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,
5.16    petycji wniesionej przez APe a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały, biorącej w obronę mieszkańców miasta, którzy narażeni są na poważne niebezpieczeństwo i utratę przysługujących im praw,
5.17    petycji wniesionej przez HGW dotyczącej łamania artykułu 32 i 38 Konstytucji
5.18    skargi Pana JC na Prezydenta Miasta Gdyni
5.19    skargi Pana RG na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
5.20    skargi Pana KS na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXVI sesji Rady Miasta Gdyni
27 stycznia 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. zmiany nazwy części ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni (ul. Wagnera)
2. zmiany nazwy części ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni (ul. Grabowskiego)
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021
Data udostępnienia informacji: 14.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2021 15:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.01.2021 10:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.01.2021 09:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.01.2021 09:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska