XXIX sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 kwietnia 2021 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Wielki Kack,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
5.1  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok
5.2  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034
5.3  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni
5.4  przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”,
5.5  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021
5.6  desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
5.7  odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów
5.8  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sędziowskiej w Gdyni
5.9  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Ignacego Krasickiego w Gdyni
5.10    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Św. Mikołaja "43C"
5.11    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
5.12    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej 3
5.13    wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 28-30
5.14    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej (ul. Stefana Batorego, ul. Władysława IV)
5.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sandomierskiej o powierzchni 80 m²
5.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej,
5.17    zmiany przedstawiciela Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (projekt Klubu KO),
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej.
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.04.2021
Data udostępnienia informacji: 15.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2021 13:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.04.2021 09:21 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska