Zatwierdzenie postepowania EZP 55/20 na dostawę telefonów komórkowych oraz usługi telefonii komórkowej i transfer danych

Dotyczy : Przetarg nieograniczony, o wartość zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę aparatów telefonicznych oraz usługi telefonii komórkowej i transfer danych
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 21.05.2020 zatwierdzono wynik postępowania nr 55/20 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę telefonów komórkowych oraz usług telefonii komórkowej i transfer danych. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, które komisja uznała za ważne.
1) Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-473 Warszawa uzyskując 100 punktów
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
cena oferty brutto – 60 pkt
wielkość pakietu transferu danych w roamingu – 13 pkt
cena jednostkowa 1GB w pakiecie transferu danych w roamingu – 13 pkt
termin dostawy aparatów telefonicznych – 14 pkt
2) ORANGE Polska SA Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa uzyskując 80,04 punktu

Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
cena oferty brutto – 43,21 pkt
wielkość pakietu transferu danych w roamingu – 13 pkt
cena jednostkowa 1GB w pakiecie transferu danych w roamingu – 10,83 pkt
termin dostawy aparatów telefonicznych – 14 pkt
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą, który uzyskał największą ilość punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 21.05.2020
Data udostępnienia informacji: 21.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2020 18:14 Aktualizacja treści Joanna Szwedowska