Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 16 (...)"

MBI.271.10.2020.EB                                                                               Gdynia, dnia 08.05.2020r.
10/698
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na realizację zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i przebudową istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.


OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
   Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 17.04.2020r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i przebudową istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.
W niniejszym postępowaniu złożono sześć ofert. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MARBUD Sp. z o.o. - Sp. komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2020 13:24 Dodanie informacji Edyta Bielawiec