Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni (...)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły
           
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 551980-N-2020 z dnia 18.06.2020 r., w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, z cenami ofertowymi brutto:
1.      MARBUD Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Morska 147, 81-206 Gdynia – 9 104 380,43  zł;
2.      Konsorcjum firm: JPD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz (lider) i ZAKŁAD BUDOWLANY „KRUPIŃSKI” Jan Krupiński,  ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz –8 777 500,00 zł;
3.      Konsorcjum „TYSAND-KRUPA”: Firma „TYSAND” s.j. J.Krawczykiewicz, J.Sowiński, ul. Grunwaldzka 585A/5, 80-339 Gdańsk (lider) i Firma Remontowo – Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa, ul. Klonowa 13, 81-335 Gdynia –10 936 327,20 zł;
4.      Przembud Gdańsk SA, ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk – 9 772 305,22 zł;
5.      BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino – 8 887 250,00 zł.
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 6 791 042,79 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.08.2020
Data udostępnienia informacji: 05.08.2020