Wyniki postępowania EZP 123/20 - Przeglądy, konserwacje, bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy urządzeń biurowych dla UMG 2021-2022


 
 
                                                                                                                             Gdynia, dnia 03.12.2020 r.
 
 
SA.271.129.2020                                                                                             
 
                   
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty            
                                                                                                                     
        
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na Przeglądy, konserwacje, czyszczenie                       i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy urządzeń firmy Canon, Sharp, ploterów, systemu kolejkowego oraz naprawa niszczarek w Urzędzie Miasta Gdyni rok 2021 – 2022
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień                 publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na „Przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy urządzeń firmy Canon, Sharp, ploterów, systemu kolejkowego oraz naprawa niszczarek w Urzędzie Miasta Gdyni rok 2021 – 2022”  w wyniku czynności badania i oceny ofert, jako najkorzystniejsze zostały wybrane w poszczególnych częściach następujące oferty:
Część I - S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c., ul. Niepołomicka 43/U2 , 80 – 180 Gdańsk
Część II – Albin Miąskowski Specjalistyczne Przedsiębiorstwo „Art Service”, ul. Wejherowska nr 11/17 lok. 47, 81 – 065 Gdynia
Część III - Canon Polska Sp. z o.o, ul. Gottlieba Daimlera nr 2, 02 – 460 Warszawa
Część IV - PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80 – 122 Gdańsk
Część V – Promedio Sp. z o.o., ul. Ryżowa 49, 02 – 495 Warszawa
Część VI - COMPLEXBIURO G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski, ul. Heweliusza nr 23/25 80 – 890 Gdańsk
Zamawiający przekazuje poniżej wykaz Ofert, dane i adresy Wykonawców oraz bilans punktów ocenionych Ofert, które w terminie wskazanym w SIWZ zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 
Część I – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy kserokopiarek i faksów firmy Canon
Nazwa wykonawcy
S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c
Adres wykonawcy
ul. Niepołomicka 43/U2, 80 – 180 Gdańsk
Cena (brutto) 131 928,00 zł 60 pkt
Czas reakcji serwisowej  1 h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 100 pkt
 
Nazwa wykonawcy
Albin Miąskowski Specjalistyczne Przedsiębiorstwo „Art Service”
Adres wykonawcy
ul. Wejherowska nr 11/17 lok. 47, 81 – 065 Gdynia
Cena (brutto) 181 740,00 43,55 pkt
Czas reakcji serwisowej  1 h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 83,55
 
Nazwa wykonawcy
COMPLEXBIURO G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski
Adres wykonawcy
ul. Heweliusza nr 23/25, 80 – 890 Gdańsk
Cena (brutto) 344 830,00 zł 22,96 pkt
Czas reakcji serwisowej  3 h 10 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 42,96
 
Część II – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych  firmy Sharp
Nazwa wykonawcy
Albin Miąskowski Specjalistyczne Przedsiębiorstwo „Art Service”
Adres wykonawcy
ul. Wejherowska nr 11/17 lok. 47, 81 – 065 Gdynia
Cena (brutto) 132 728,00 zł 60 pkt
Czas reakcji serwisowej  1 h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 100
 
 
Nazwa wykonawcy
S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c
Adres wykonawcy
ul. Niepołomicka 43/U2 80 – 180 Gdańsk
Cena (brutto) 141 450,60 zł 56,30 pkt
Czas reakcji serwisowej  1 h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 96,30 
 
 Nazwa wykonawcy
COMPLEXBIURO G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski
Adres wykonawcy
ul. Heweliusza nr 23/25, 80 – 890 Gdańsk
Cena (brutto) 169 412,00 zł 47,01  pkt
Czas reakcji serwisowej 3h 10 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 67,01
 
Część III – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy ploterów Oce ColorWave 300 i IPF 840
 
Nazwa wykonawcy
Canon Polska Sp. z o.o
Adres wykonawcy
ul. Gottlieba Daimlera nr 2, 02 – 460 Warszawa
Cena (brutto) 5904,00 zł 60 pkt
Czas reakcji serwisowej Nie podano w formularzu  (obowiązuje zgodny z SIWZ – 30 h) 0 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach Nie podano w formularzu (obowiązuje zgodna z SIWZ 24 m-c) 0 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 60
 
Część IV – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy plotera HP 1050 C
Nazwa wykonawcy
PROCAD S.A.
Adres wykonawcy
ul. Kartuska 215, 80 – 122 Gdańsk
Cena (brutto) 7200,00 zł 60 pkt
Czas reakcji serwisowej  24h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach Nie podano w formularzu (obowiązuje zgodna z SIWZ 24 m-c) 0 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 90
 
Część V - przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Gdyni
Nazwa wykonawcy
Promedio Sp. z o.o.
Adres wykonawcy
ul. Ryżowa 49, 02 – 495 Warszawa
Cena (brutto) 27 060,00 zł 60 pkt
Czas reakcji serwisowej  24h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 100
 
Część VI -  naprawy niszczarek zlokalizowanych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdyni
Nazwa wykonawcy
COMPLEXBIURO G.Turowski, G.Kowalski, K.Sosnowski
Adres wykonawcy
ul. Heweliusza nr 23/25, 80 – 890 Gdańsk
Cena (brutto) 31 880,00 zł 60 pkt
Czas reakcji serwisowej  3h 10 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 80
 
 
Nazwa wykonawcy
Albin Miąskowski Specjalistyczne Przedsiębiorstwo „Art Service”
Adres wykonawcy
ul. Wejherowska nr 11/17 lok. 47, 81 – 065 Gdynia
Cena (brutto) 60 880,00 zł 31,42 pkt
Czas reakcji serwisowej  1 h 30 pkt
Okres Gwarancji w miesiącach 48 10 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW 71,42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020