Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych posadzek dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237

MBI.271.36.2019.MM                                                                                        Gdynia, dnia 22.01.2020r.
11/75
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych posadzek dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 30.12.2019r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych posadzek dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”.

W niniejszym postępowaniu złożono sześć ofert dotyczących ww. zamówienia

Zamawiający dokonał oceny ofert dla zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

OCENA_OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla zamówienia, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta dla ww. zamówienia, została złożona przez Firmę: UNION INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szeroka 15b/1, 83-424 Lipusz.
Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2020
Data udostępnienia informacji: 22.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2020 13:44 Dodanie informacji Marta Miąskowska