Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

LOGO_UE


Zamawiający informuje, że ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (część robót realizowanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”) na realizację zadania pn:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” zostało zamieszczone w Dokumentacji postępowania na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 20.05.2020
Data udostępnienia informacji: 20.05.2020