Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego, mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11

LOGO_UE

MBI.271.18.2020.MM                                                                              Gdynia, dnia 16.07.2020r.
10/1143

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego, mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 10.06.2020r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego, mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.
W niniejszym postępowaniu złożono pięć ofert.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
 
OCENA_OFERT

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał dla zamówienia, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Najkorzystniejsza oferta dla zamówienia, została złożona przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „DACHBUD” Marian Formella, ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia.
Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2020
Data udostępnienia informacji: 16.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2020 16:05 Dodanie informacji Marta Miąskowska